H J E M       A K T I V I T E T E R       B I L D E R       O M R Å D E       B E S T I L L I N G E R


Tingvoll Museum


Dette er en ekte gård bortgjemt i Lia ovenfor Tingvoll. Her kan du delta i kulturelle og historiske aktiviteter og lev deg inn i livet til 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

For mer informasjon om åpningstider se nettsiden.

Tilbake til "område"? Klikk HER!