H J E M       A K T I V I T E T E R       B I L D E R       O M R Å D E       B E S T I L L I N G E R


Tingvoll Kirke

Tingvoll_kirke

Tingvoll kirke ligger på Tingvoll på Nordmøre. Den er en romansk stenkirke som ble bygget rundt 1180. Det nåværende interiøret stammer i hovedsak fra 1600-tallet. Kirken blir noen ganger referert til som Nordmørsdomen.

Den er en del av Den norske kirke og er prostikirke i Indre Nordmøre prosti i Møre bispedømme.

I middelalderen var den trolig fylkeskirke for Nordmøre og ble reist på et gammelt tingsted. Kirken minner om en festning med 2 meter tykke murer med ganger og trapper. Bygget har romanske buer over dører og vinduer, også noen kløverbuer, mens korbuen har spiss bue. På korveggen er det runer hugget inn i marmoren blant annet med teksten: "Jeg hette Gunnar og gjorde dette hus". Runene antas å være fra slutten av 1100-tallet.
Tingvoll kirke er en av de vakreste og mest interessante steinkirker som stammer fra denne perioden. I løpet av sommeren er det mange konserter i kirken.

Omvisning etter avtale. Kirken er åpen på hverdager 8-16.

Tilbake til "område"? Klikk HER!