H J E M       A K T I V I T E T E R       B I L D E R       O M R Å D E       B E S T I L L I N G E R

KANO:

Du kan leie en kano fra oss for en halv, eller en hel dag. Snakk med resepsjonen.
FISKING:

Du kan godt fiske på kaien ved siden av hotellet, men vi kan også tilby deg å fiske midt på sjøen.

Du kan gjøre en avtale med Frans for å kjøre ut med båt for å fiske.
TURLØYPER:

Det er flere turstier i området. Spør om brosjyrer i resepsjonen.
SKI:

For å gå på ski kan du ta en tur til Innerdalen, men i vinter har vi en opplyst løype i Tingvoll selv.